ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเอราวัณ 2 และศูนย์พักคอยเขตหนองจอก พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย

6 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเอราวัณ 2 และศูนย์พักคอยเขตหนองจอก พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย

(4 ก.ย.64) นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเอราวัณ 2 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) เขตหนองจอก บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยเขตหนองจอก พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียสละอดทน ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหายจากอาการติดเชื้อ สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้ตามปกติ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล ภาพ/ทีมภาพสปส

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ