ติดตามงานศูนย์พักคอยคนไร้บ้านเขตสะพานสูง

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 6 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง

        (6 ก.ย. 64) ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเขตสะพานสูง  เวลา 10.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล  รองผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตสะพานสูง เพื่อติดตามภารกิจการดำเนินงานศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 และ Hospitel ของโรงพยาบาลปิยะเวท สำหรับกลุ่มคนไร้บ้าน  ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตสะพานสูง  โดยมีนางจิตรลดา ถนอมศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายสุขัย อมรดารารัตน์  ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง ผู้บริหารเขตสะพานสูง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวา  ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต และเจ้าหน้าที่เขตที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนโรงพยาบาลปิยะเวท ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการตรวจเยี่ยม

       จากนั้นเวลา 11.00 น. นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจภารกิจการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้ถูกต้องตรงกัน อันจะส่งผลให้การบริการและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนไร้บ้านเป็นไปอย่างมีราบรื่นและประสิทธิภาพต่อไป

อัลบั้มภาพ