สำนักวัฒนธรรมฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครลานกีฬา

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ สารสนเทศ | 8 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
          สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565
สามารถตรวจสอบรายชื่อโดยดาวน์โหลดประกาศได้ทางลิงก์  CSTD eService | Publishing (bangkok.go.th)  หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ