#ผอ_เขตมีนบุรี ตรวจเยี่ยม #จุดตรวจฯโควิด19 #ฟรี @สนามกีฬาฯ 72 พรรษา ผู้ใช้บริการลดลงอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 8 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

#ผอ_เขตมีนบุรี ตรวจเยี่ยม #จุดตรวจฯโควิด19 #ฟรี @สนามกีฬาฯ 72 พรรษา

ผู้ใช้บริการลดลงอย่างต่อเนื่อง

>> วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมหัวหน้าฝ่ายโยธา ลงตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ที่มาดำเนินการอำนวยความสะดวกการในการให้บริการตรวจคัดกรอง covid-19 (swab) ให้กับประชาชน บริเวณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซอยคุ้มเกล้า 1/5 ถนนคุ้มเกล้า เขตมีนบุรี

.

>> โดยในวันนี้ มีทีมเจ้าหน้าที่จากเขตบางกะปิ ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มารับบริการ โดยกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกทั้ง 9 เขต จะหมุนเวียนสับเปลี่ยน มาดูแลให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 30 ก.ย.64

.

>> ทั้งนี้ การตรวจคัดกรอง covid-19 ฟรี ให้กับประชาชนในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ร่วมกับ กองทัพอากาศ และ รพ.เวิลด์เมดิคอล

.

>> ให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฟรี !! ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา และขยายเวลา ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เริ่ม swab เวลา 08.00-14.00 น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซอยคุ้มเกล้า 1/5 ถนนคุ้มเกล้า เขตมีนบุรี โดยให้บริการประชาชน #ทุกวัน #ไม่เว้นวันหยุดราชการ #เสาร์อาทิตย์ก็มาได้

********************************

#ตรวจฯโควิด19 #ฟรี #รู้ผลใน30นาที #ขยายเวลาถึง 30 ก.ย.นี้ @สนามกีฬาฯ 72 พรรษา #มีนบุรี

.

>> กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร่วมกับ กองทัพอากาศ และ รพ.เวิลด์เมดิคอล

.

>> ให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฟรี !! ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา และขยายเวลา ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เริ่ม swab เวลา 08.00-14.00 น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซอยคุ้มเกล้า 1/5 ถนนคุ้มเกล้า เขตมีนบุรี โดยให้บริการประชาชน #ทุกวัน #ไม่เว้นวันหยุดราชการ #เสาร์อาทิตย์ก็มาได้

.

รายละเอียด การตรวจคัดกรองโควิด-19 มีดังนี้

- กลุ่มเป้าหมาย : ผู้มีความเสี่ยงสูง, ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง, ผู้ประกอบอาชีพที่ให้บริการหรือพบปะผู้คนจำนวนมาก และประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง

.

ไม่แนะนำ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ที่เป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว และเด็กเล็ก มาเข้ารับบริการ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง อยากรู้ว่าตนเองเสี่ยงสูงหรือไม่ สามารถตรวจสอบคัดกรองตนเองโดย เข้าระบบ BKKCOVID19 ตามลิ้งค์นี้ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/

.

- ให้บริการตรวจคัดกรองฯ วันละ 700 คน (รับคิวหน้าสถานที่ตรวจ วันต่อวัน)

- ตรวจหาเชื้อ ด้วย Antigen Test Kit รอฟังผลภายใน 30 นาที หากผลพบเชื้อ covid-19 หรือมีอาการน่าสงสัย จะส่งเข้ากระบวนการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ต่อไป

- เริ่ม swab ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. (เริ่มแจกบัตรคิว 06.00 -11.00 น.) หรือเร็วกว่านั้นหากประชาชนมีจำนวนมาก เพื่อลดความแออัด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด และจะแจกบัตรคิวจนกว่าจะครบตามจำนวน

- รับตรวจเฉพาะ คนไทย เท่านั้น

- รับตรวจเฉพาะผู้พักอาศัยในพื้นที่ กทม.

- สามารถ walk in ได้เลย (ในเวลาและจำนวนที่กำหนด)

- กรณี รับบัตรคิวไปแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกคิวแล้วไม่พบ จะถือว่าสละสิทธิ์รับการตรวจ

- การพิจารณาสิทธิการตรวจซ้ำ (มากกว่า 1 รอบ) รพ.หน่วยตรวจ จะเป็นผู้พิจารณา

.

>> สิ่งที่ต้องนำมาด้วย

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ที่เขียนรายละเอียดลงในสำเนา ดังนี้

1.1 ชื่อนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน ที่พักอาศัยจริง

1.4 ระบุโรคประจำตัว

.

2. กรณีเด็กและเยาวชน อายุต่ำกว่า 18 ปี

2.1 ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

2.2 นำบัตรประชาชนของเด็กตัวจริง พร้อมสำเนา /หรือใบเกิดของเด็กตัวจริงพร้อมสำเนาและ

2.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง ซึ่งเอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครองให้เรียบร้อย

.

3. กรณี ผู้ที่เคยตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit มาจากคลินิก หรือสถานพยาบาลอื่นๆ แล้วต้องการจะมาตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR (เพื่อต้องการเอกสารรับรองเข้าสู่ระบบการรักษา) #ให้นำผลตรวจเดิม มาแสดงด้วย

.

4. ผลการตรวจ สำหรับวิธี Antigen Test Kit สามารถรอรับเอกสารได้เลย (ภายใน 45 นาที) หลังการตรวจ

.

5. ผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR จะส่งผ่าน sms ให้กับผู้รับการตรวจ (ประมาณ 1-3 วัน หลังการตรวจฯ) #โปรดแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และสามารถขอเอกสารรับรองได้ทาง Line ID : @wmcgi โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันที่รับบริการตรวจ สถานที่รับบริการ คือ สนามกีฬา 72 พรรษา เขตมีนบุรี

.

6. กรณี มีผลติดเชื้อฯ จะมีการประสานงานแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่และสำนักอนามัย เพื่อดำเนินการตามมาตรการต่อไป

.

7. สถานที่ บริเวณด้านหน้าศูนย์กีฬา ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซอยคุ้มเกล้า 1/5 ถนนคุ้มเกล้า เขตมีนบุรี แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/H61hKQa4K4pYKSdQ9

.

8. กรุณา นำปากกาหมึกสีน้ำเงิน (ห้ามใช้ปากกาดำ และดินสอ) มาใช้ส่วนตัว เพื่อลดการสัมผัสร่วม และถ่ายเอกสารต่างๆมาให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาการรับบริการ ลดความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

.

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ