ด้วยมือประสานใจ จับมือฝ่าภัย Covid-19

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 6 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 64 ครั้ง

#ด้วยมือประสานใจ จับมือฝ่าภัย Covid-19
**ปรับ - เปลี่ยน สร้างสุข**
(วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมติดตามงานของส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริการด้านนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมมอบนโยบายให้ทุกส่วนราชการที่มีหน่วยการให้บริการประชาชนของ สนส. โดยเฉพาะศูนย์เยาวชนฯ ให้เร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่สภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ทุกอุปกรณ์ที่ให้บริการหรือจุดบกพร่องใดที่เป็นจุดเสี่ยงในการสัมผัสของการติดเชื้อ ที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อสร้างความมั่นใจในบริการของ กทม. พร้อมดำเนินการให้มีความสมบูรณ์ให้อยู่ในสภาพการให้บริการและดูแลอยู่เสมอ โดยกำชับให้มีมาตรการด้านรักษาความปลอดภัย ควรดูแลรักษาความสะอาดทุกสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการในช่วงภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
 โดยมีนายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้  นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าศูนย์เยาวชน 35 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยการเป็นทุกความร่วมมือจากทุกคน และทุกหัวใจที่จะให้เราก้าวผ่านพ้นภัยด้วยกัน

 

อัลบั้มภาพ