เขตบางกอกใหญ่ ส่งมอบความมั่นใจ มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแก่ร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 8 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ ส่งมอบความมั่นใจ มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแก่ร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน

 

8.9.64  นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่  มอบหมายฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำโดยนางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (มอป.) ให้แก่สถานประกอบการด้านอาหารที่ผ่านการตรวจประเมิน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ณ ร้านจำหน่ายอาหารบริเวณถนนอิสรภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย โดยสังเกตได้จากป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการ D-M-H-T-T-A
D: Distancing อยู่ห่างไว้
M: Mask wearing ใส่หน้ากากกัน
H: Hand washing หมั่นล้างมือ
T: Testing temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
T: Test for COVID-19 ตรวจหาเชื้อโควิด-19
A: Application สแกนแอปปลิเคชั่นไทยชนะหรือหมอชนะ

 

#บางกอกใหญ่ ใส่ใจ ไม่ละเลย เก็บทุกรายละเอียด อาหารปลอดภัย

#มหานครแห่งความปลอดภัย 

อัลบั้มภาพ