จำนวนผู้ป่วย 9 ก.ย.64

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ สารสนเทศ | 9 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

จำนวนผู้ป่วยรายเขตที่มีที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564

 
รวม 50 เขต มีผู้ติดเชื้อ 3,016 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 64)
• กรุงเทพเหนือ 506 ราย
• กรุงเทพกลาง 684 ราย
• กรุงเทพใต้ 387 ราย
• กรุงเทพตะวันออก 317 ราย
• กรุงธนเหนือ 462 ราย
• กรุงธนใต้ 507 ราย

อยู่ระหว่างติดตามที่อยู่ขณะป่วย 153 ราย