การดำเนินงาน Bangkok CCRT วันที่ 15 ก.ค. - 8 ก.ย. 64

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ สารสนเทศ | 9 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

การดำเนินงาน Bangkok CCRT

วันที่ 15 ก.ค. - 8 ก.ย. 64

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
■ชุมชนที่ได้รับการตรวจคัดกรอง 4,339 แห่ง
■ประชาชนที่เข้ารับบริการ 219,890 ราย
■ประชาชนกลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีน (อายุ 60+ / 7 กลุ่มโรค / หญิงตั้งครรภ์) 138,183 ราย
■ประชาชนที่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK 63,342 ราย
 • พบเชื้อ 6,305 ราย
  • นำส่งโรงพยาบาล 241 ราย
  • นำส่งศูนย์พักคอยฯ (CI) 282 ราย
  • แยกกักตัวที่บ้าน (HI) 5,782 ราย
  • ไม่พบเชื้อ 5,782 ราย
          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) จิตอาสาพระราชทาน 904 และภาคประชาชน จัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team (Bangkok CCRT) ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. - 8 ก.ย. 64 โดยทำหน้าที่ดังนี้
 1. สำรวจชุมชนเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะ 5 โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน ที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม โรคเบาหวาน โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบําบัด รังสีบําบัด และภูมิคุ้มกันบําบัด) และหญิงตั้งครรภ์
 2. ให้บริการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit
 3. ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน (HI : Home Isolation) และมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ทีมจะนำผู้ป่วยนำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (CI : Community Isolation)
 4. ดำเนินการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่บ้าน และมอบชุด HQ : Home Quarantine หรือส่งเข้า LQ : Local Quarantine ตามความเหมาะสม
 5. ให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์
 6. สื่อสารทำความเข้าใจ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ตลอดจนการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19

การดำเนินงานของ Bangkok CCRT ในพื้นที่ต่าง ๆ 

          วันที่ 9 กันยายน 2564 ทีม CCRTศูนย์บริการสาธารณสุข 8บุญรอด รุ่งเรือง นำทีมโดย พญ.ภัทรพร ริมชลา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒน์ฯ สำนักงานเขตบางนา ประชาชนจิตอาสาฯ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครสาธารณสุข และกรรมการชุมชน สำรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงด้วยการตรวจ ATK สื่อสารทำความเข้าใจให้ความรู้กับประชาชนและการป้องกันตามมาตรการ DMHTT มีผู้รับบริการตรวจ ATK ชุมชน พึ่งทรัพย์และชุมชนแสนสุข จำนวน 78 คน พบเชื้อ 7 ราย เข้าระบบHI 5 ราย CI 1 ราย ไปตามสิทธิ 1 ราย และไม่พบเชื้อ 71 ราย
           วันพฤหัสบดีที่ 9​ กันยายน2564 เวลา 08.00- 12.00 น. ทีม CCRTศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง นำโดย นพ.อรรถพล​ ฉัตรอารียกุล ร่วมกับโรงพยาบาลทหารเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้า, สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ, อาสาสมัครสาธารณสุข​ จัดหน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 ด้วยชุด ATK พร้อมทั้งจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มอบชุด HI , HQ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว การคัดแยกขยะติดเชื้อ​ การล้างมือที่ถูกวิธีให้กับประชาชนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในชุมชนหลังวัดคูหาสวรรค์ แขวงคูหาสวรรค์ และชุมชนวัดจันทร์ เขต 3 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ มีผู้มารับบริการรวม 216 ราย ผลATKเป็นบวก 15 ราย รับเข้า HI​ 8ราย ส่งทำPCRเพื่อเข้าCI​ 7 ราย ผลเป็นลบ 201 ราย HQ​ 20ราย ให้ความรู้คำแนะนำการปฏิบัติตัว 216 ราย 
          วันที่ 8 กันยายน 2564 ทีม Bangkok CCRT ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา ปฎิบัติการเชิงรุก CCRT เพื่อป้องกัน COVID-19 ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน AstraZeneca ในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่เขตตลิ่งชันจำนวน 11 ราย
           วันที่ 8 กันยายน 2564 ทีม CCRT ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา ร่วมกับ สถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข พร้อมอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนวัดมณฑป และชุมชนริมทางรถไฟ-ชัยพฤกษ์ ออกให้บริการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกด้วยวิธี ATK ในชุมชนเขตตลิ่งชันจำนวน 96 ราย พบผลการตรวจ บวก 1 ราย
           วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ทีม CCRT ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลู หน้าสมาคมธรรมศาสตร์ บ้านมั่นคง พัฒนสิน เซ็นหลุยส์ เขตสาทร นำโดย พญ.หทัยกาญจน์ บุณยะรัตเวช ร่วมกับ สำนักงานเขตสาทร ประธานชุนชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุข ให้บริการตรวจคัดกรอง ATK 268 คน ผลเป็น positive 13 คน นำเข้าระบบ HI 6 คน บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 9 คน พร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชนในการปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัลบั้มภาพ