มีนบุรีประชุมผู้บริหารเขตและผู้บริหารสถานศึกษา ย้ำมาตรการคุมเข้ม COVID-19 ทั่วพื้นที่  

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 28 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 140 ครั้ง

#มีนบุรี ย้ำมาตรการ #คุมเข้ม #COVID-19 ทั่วพื้นที่ #ประชุมผู้บริหารเขตและผู้บริหารสถานศึกษา 

          >> วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเขต และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตมีนบุรี โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 13 แห่ง และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

          >> ทั้งนี้ เพื่อแจ้งข้อมูลและติดตามความคืบหน้างานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เน้นย้ำ การดูแลและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 และการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามแนวทางและประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          - โดยมอบหมายผู้บริหารสถานศึกษาให้ความรู้การป้องกันตนเองกับนักเรียน รวมทั้งแจ้งประกาศของ กทม. ให้ผู้ปกครองทราบอย่างทั่วถึง และจัดกิจกรรม Big Cleaning อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเฝ้าสังเกตอาการของนักเรียน หากพบมีไข้ ไอจาม มีน้ำมูก หรือมีประวัติการเดินทางไปประเทศเสี่ยงของเด็กหรือบุคคลใกล้ชิดให้รีบดำเนินการตามมาตรการโดยด่วนที่สุด

          - และมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตมีนบุรี ลงพื้นที่ให้ความรู้และให้คำแนะนำกับสถานประกอบการ โรงแรม ห้องพัก ศูนย์การค้า ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ำมัน ศูนย์ฯเด็กเล็ก และสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก รวมทั้งประชาชนในชุมชน ผู้ให้บริการรถสาธารณะ เช่น รถสองแถว รถตู้ รถแท็กซี่ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ตลอดจนการหมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือผงซักฟอกอย่างสม่ำเสมอ เช่น ลูกบิด ราวบันได มือจับประตูรถโดยสาร ที่นั่งสาธารณะ รวมทั้งตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อให้บริการ ตลอดจนให้สังเกตอาการของผู้มาใช้บริการ หากพบการแสดงอาการคล้ายหวัด ให้แนะนำให้ผู้มารับบริการใส่หน้ากากอนามัยและไปตรวจรักษา

          >> ทั้งนี้สำนักงานเขตมีนบุรีจะจัดทีมกระจายกำลังลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง กว้างขวาง และรวดเร็วที่สุด เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ รวมทั้งได้นัดหมายจัดกิจกรรม Big Cleaning พื้นที่สาธารณะในสำนักงานเขตมีนบุรีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดเชื้อให้กับประชาชนที่มารับบริการสำนักงานเขตมีนบุรี อีกด้วย

 

ภาพ/ ข่าว : ธนานันท์

อัลบั้มภาพ

TAGS : COVID-19