อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ สารสนเทศ | 27 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 1,146 ครั้ง

           ขอให้ประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะ หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 51 ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท รวมทั้งขอให้หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และลงทะเบียนก่อนเข้า – ออกสถานที่ต่าง ๆ หมั่นสังเกตอาการตนเองว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือมีอาการ "ตาแดง" น้ำมูกไหล หรือมีผื่นขึ้นแบบไม่ทราบสาเหตุมีลักษณะเป็นตุ่มหรือ ผื่นแดง คล้ายตาข่ายหรือเส้นใยเล็กๆ ขึ้นที่เท้า หรือบริเวณผิวหนังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ขอให้ลงทะเบียนก่อนเข้า – ออกสถานที่ต่าง ๆ ด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ หรือหมอชนะด้วย

อัลบั้มภาพ