ลาดกระบังเฝ้าระวังสุ่มเก็บตัวอย่างนมโรงเรียน

เผยแพร่โดย : Super Admin | 13 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 103 ครั้ง

           นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ สุ่มเก็บตัวอย่างนมโรงเรียนวัดลำพะอง โรงเรียนวัดทิพพาวาส โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ ในวันที่ 8ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00เป็นต้นไป โดยให้โรงเรียนเตรียมตัวอย่างนมโรงเรียนตัวอย่างละ 6ถุงหรือ 6กล่อง และนำส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพนมโรงเรียน รวมทั้งให้นักเรียนได้บริโภคนมได้อย่างปลอดภัย และได้รับประโยชน์จากการบริโภคนมอย่างสูงสุดอีกด้วย

 

-----------------(ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)