ภาษีเจริญเชิญชวนร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าในโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

เผยแพร่โดย : Super Admin | 13 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 90 ครั้ง

            นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เนื่องจากปัจจุบันขยะอิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นปัญหาสังคมที่เริ่มรุนแรงขึ้นและถูกกองทิ้งสะสมอยู่ตามชุมชนและกองขยะทั่วไป โดยข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบว่า ในประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กำจัดตกค้างอยู่มากกว่า 1,000ตัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กสทช. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงร่วมมือกันจัดทำโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่” ขึ้น เพื่อขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือที่เลิกใช้ทุกสภาพทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

ซึ่งถือว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง จากประชาชนทั่วไป โดยจะนำรายได้ที่เกิดจากรีไซเคิลโทรศัพท์เก่าทั้งหมดส่งมอบให้รัฐบาล เพื่อนำไปมอบให้องค์กรการกุศล เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีมือถือเก่า สามารถนำมาบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคมือถือที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งตั้งอยู่ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตภาษีเจริญ

 

-----------------(ปชส...เขตภาษีเจริญ รายงาน)