กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 6 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

ประสาน BTSC เตรียมแนวทางการรองรับกรณียกเลิกตั๋วรายเดือนรถไฟฟ้า BTS
     นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์วิจารณ์ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) แจ้งบริษัทฯ จะสิ้นสุดการจำหน่ายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วัน ทุกประเภท โดยผู้โดยสารสามารถซื้อ หรือเติมเที่ยวเดินทางได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.64 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า การยกเลิกตั๋วชนิดเดือนและการงดเติมเที่ยว ทำให้ค่าเดินทางเพิ่มขึ้น ทั้งยังเพิ่มภาระให้ประชาชนว่า กรณีดังกล่าวสำนักการจราจรและขนส่ง จะได้ประสาน บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) เพื่อขอทราบเหตุผลและความจำเป็นในการยกเลิกตั๋วรายเดือน รวมถึงแนวทางการรองรับความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสต่อไป

 

จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะ
     นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวว่า จากการตรวจสอบความเรียบร้อยในพื้นที่ พบป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งที่ต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณถนนสุวินทวงศ์ จึงได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในบริเวณดังกล่าว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่บดบังทัศนวิสัยในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ สำนักงานเขตฯ ขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเห็นป้ายที่กีดขวางทางเท้า บดบังทัศนวิสัยการจราจร หรือป้ายที่ผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตมีนบุรี โทร. 0 2540 7490 หรือสายด่วน กทม.1555 เพื่อร่วมกันสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

 

เขตประเวศเร่งตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ พร้อมวางแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว
     นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. กล่าวกรณีประชาชนที่พักอาศัยบริเวณรามคำแหง 2 ชุมชนดอกไม้ หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี แขวงดอกไม้ ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังว่า สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบ พบว่าบริเวณชุมชนดอกไม้ มีบึงไดมอนด์ ซึ่งเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ของเอกชนที่มีปริมาณน้ำในบึงค่อนข้างมาก เมื่อฝนตกทำให้น้ำในบึงเอ่อล้น ประกอบกับระดับน้ำในคลองอาจารย์พรสูงขึ้น ส่งผลให้ระบายน้ำไม่ทัน จึงได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งลดระดับน้ำในพื้นที่ ขณะเดียวกันได้จัดทำกระสอบทรายแจกจ่ายไปยังชุมชน เพื่อใช้ทำแนวป้องกันน้ำท่วม รวมทั้งจัดถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน ยาทาแก้น้ำกัดเท้า และยากันยุง มอบให้ประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
     ส่วนบริเวณหมู่บ้านเสรีอ่อนนุชโครงการพิเศษ เขตประเวศ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเช่นกัน เนื่องจากมีท่อระบายน้ำต่ำกว่าคลอง ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำที่ใช้ในหมู่บ้านทุกวัน แต่หลายวันที่ผ่านมามีฝนตกหนัก ทำให้ระบายน้ำไม่ทัน อีกทั้งจากการตรวจสอบจุดดังกล่าวพบท่อลอดถนนชำรุด จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมและขุดท่อ เพื่อเปิดทางน้ำเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก 1 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่
สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีพื้นที่ต่ำกว่าระดับถนนสายหลักและบางส่วนเป็นพื้นที่ของเอกชน โดยต้องทำประชาพิจารณ์ เพื่อยกให้เป็นที่สาธารณะและจะได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงผิวจราจรและท่อระบายน้ำให้อยู่ในระดับเดียวกับถนนสายหลัก อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเร่งระบายน้ำ 19 จุด กระจายทุกชุมชนในพื้นที่ เพื่อเร่งระบายน้ำลงคลอง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่งานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการระบายน้ำให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ปรับหนุนขอบบ่อพักท่อระบายน้ำให้เสมอทางเท้าแก้ปัญหาเสียงดังรบกวน
     นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. กล่าวกรณีตรวจพบฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในซอยเจริญกรุง 31 ไม่เรียบเสมอกับทางเท้า เมื่อมีประชาชน หรือยานพาหนะสัญจรผ่านไป - มา ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ปรับเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำให้เรียบเสมอกับทางเท้า ลดปัญหาเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 

ล้างจุดพักขยะ - ถังรองรับมูลฝอยบนทางเท้า ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
     นายชู ห่อเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. กล่าวถึงการตรวจสอบความเรียบร้อยในพื้นที่ว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะและถังรองรับมูลฝอยบริเวณริมทางเท้าถนนบรมราชชนนีและถนนบางขุนนนท์ เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมทั้งช่วยลดมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน