กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 9 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

กทม.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้น หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง
     นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้น หลังฝนตกหนักต่อเนื่องว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้ประชุมร่วมกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อร่วมกันติดตาม วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์สภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ เพื่อเป็นข้อมูลการสั่งการการบริหารจัดการน้ำ และสนับสนุนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นร่วมกัน รวมทั้งประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับจังหวัดปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รอยต่อ
     สำหรับการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่ง กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนงในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความยาวริมตลิ่ง 87.93 กิโลเมตร เป็นแนวป้องกันตนเองยาวประมาณ 9.00 กิโลเมตร ซึ่งสำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมแล้วเสร็จ ความยาว 78.93 กิโลเมตร โดยมีการตรวจสอบและซ่อมแซมแนวป้องกันและอุปกรณ์ควบคุมน้ำตามแนวริมแม่น้ำเป็นประจำ พร้อมทั้งเรียงกระสอบทรายบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันและเสริมตามแนวป้องกันน้ำท่วมที่มีระดับต่ำ บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำให้พร้อมใช้งานได้ทุกสถานี ตลอดจนสำรวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม รวมทั้งสำรองเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (mobile unit) ในกรณีฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าดับ
     ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (BEST) เข้าตรวจสอบแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพฯ และให้ความช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งได้จัดทำแผนเผชิญเหตุ เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือและประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับสถานการณ์ โดยมีศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำเป็นศูนย์กลางการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไปยังสำนักงานเขตต่าง ๆ ที่อยู่แนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝนและการปฏิบัติงานของสำนักการระบายน้ำได้ที่ http://dds.bangkok.go.th, Facebook : @BKK_BEST, Twitter : @BKK_BEST และ กทม.Connect ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2248 5115 หรือสายด่วน กทม.1555

 

เก็บกระดาษ-กวาดเศษมูลฝอยที่ร่วงหล่นบนถนนราชพฤกษ์
     นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. กล่าวกรณีมีกระดาษและเศษมูลฝอยร่วงหล่นบนผิวการจราจรถนนราชพฤกษ์ แขวงบุคคโล ว่า ได้มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจัดเจ้าหน้าที่เก็บกระดาษและกวาดเศษมูลฝอยที่ร่วงหล่นบนผิวการจราจร รวมทั้งกวาดไล่น้ำบนถนน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุในการสัญจร

 

จัดเก็บขยะ-ทำความสะอาดพื้นที่ใต้สะพานไทย-ญี่ปุ่น ป้องกันการแพร่เชื้อโรค
     นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. กล่าวกรณีพบขยะและเศษวัสดุสิ่งของเหลือใช้ของคนเร่ร่อนกองทิ้งไว้บริเวณใต้สะพานไทย-ญี่ปุ่น หน้าสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เกรงจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะลงพื้นที่จัดเก็บขยะและเศษวัสดุสิ่งของเหลือใช้ของคนเร่ร่อนในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งกำชับให้ทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันพื้นที่ เพื่อป้องกันการรวมตัวของกลุ่มคนเร่ร่อน

 

ขุดลอกคลองวัดยานนาวาแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย
     นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. กล่าวกรณีพระสงฆ์และประชาชนที่พักอาศัยบริเวณริมคลองวัดยานนาวาได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำในคลองส่งกลิ่นเหม็นว่า สำนักงานเขตฯ ได้ประสานสำนักการระบายน้ำ กทม. ดำเนินการขุดลอกดินเลนภายในคลองวัดยานนาวา ความยาวประมาณ 670 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยวัชพืชอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดคลองตามวงรอบที่กำหนด

 

ตัดแต่งย้ายต้นไม้ที่โค่นล้มขวางทางน้ำไหล ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่
     นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวว่า จากการตรวจสอบความเรียบร้อยในพื้นที่ พบต้นไม้ล้มกีดขวางทางน้ำไหลในคลองบ้านเกาะ ซอยชุมชนแสงอรุณ เนื่องจากมีพายุฝนตกหนักว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานระบายน้ำ เร่งลงพื้นที่ตัดแต่งย้ายต้นไม้ที่กีดขวางคลอง เพื่อเปิดทางน้ำไหล ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว