กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 8 กันยายน 2564

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 8 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

แก้ไขปรับระดับฝาบ่อพักท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
          นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์วิจารณ์การซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดบริเวณหน้าโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง ไม่เรียบเสมอกับทางเท้า อีกทั้งเลือกใช้วัสดุซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสมว่า สำนักการโยธาได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าบ่อพักของท่อระบายน้ำดังกล่าว เป็นบ่อพักที่ระบายน้ำจากโรงเรียนวัดสุทธิวรารามลงสู่ท่อระบายน้ำหลัก และฝาบ่อพักมีสภาพชำรุด เบื้องต้นได้ประสานสำนักงานเขตสาทรแก้ไขด้วยการนำแผ่นเหล็กมาปิดชั่วคราว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งได้ประสานสำนักการระบายน้ำ กทม. ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ โดยเปลี่ยนเป็นฝาท่อคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว

 

ตัดแต่งต้นไม้ป้องกันเหตุหักโค่นทับหลังคาอาคารเรียน
          นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเขตฯ ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ในพื้นที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี จึงมอบหมายหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน ป้องกันเหตุกิ่งไม้หักโค่นทับหลังคาอาคารเรียน รวมถึงทรัพย์สินของสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คุณครู และบุคลากรภายในโรงเรียน

 

ซ่อมแซมทางเดินในซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน
          นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. กล่าวกรณีประชาชนแจ้งทางเดินเข้าที่พักอาศัยภายในซอยย่อยสมชาย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 มีสภาพชำรุด ไม่สะดวกในการสัญจรว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (หน่วย BEST) ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ซ่อมแซมทางเดินในซอยดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

 

เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านคาริเบี้ยนโฮม
          นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านคาริเบี้ยนโฮม แขวงลำผักชี เขตหนองจอก ว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้ประชาชน โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากถนน เพื่อให้สถานการณ์น้ำแห้งเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว สามารถกลับมาใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างปกติ

 

แก้ไขเหตุต้นไม้โค่นล้มทับหลังคาบ้านเรือนประชาชน
          นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. กล่าวกรณีได้รับแจ้งเหตุต้นไม้โค่นล้มทับหลังคาบ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนโรงหมูว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ชุดตัดไม้ใหญ่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทันที ขณะเดียวกันได้ประสานขอรับการสนับสนุนรถกระเช้าจากสถานีดับเพลิงคลองเตยและเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย เข้าตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้หมั่นตรวจตรา ตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน