ประกาศผลผู้ชนะการออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. เตรียมใช้รณรงค์สร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 9 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง

          (9 ก.ย. 64) พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า หลังจากที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้เชิญชวนให้ประชาชนส่งผลงานการออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. หรือการออกแบบสติ๊กเกอร์ติดข้างรถเก็บขยะ กทม. เข้าประกวด เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะของ กทม. ให้มีความสวยงาม โดดเด่น สามารถสื่อสารให้คนตระหนัก เข้าใจ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา แบ่งการประกวดออกเป็น รถขยะขนาด 2 ตัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และรถขยะขนาด 5 ตัน สำหรับรุ่นนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด รวม 1,266 ผลงาน แบ่งเป็น ขนาด 2 ตัน จำนวน 846 ผลงาน และขนาด 5 ตัน จำนวน 420 ผลงาน

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการคัดแยกขยะมูลฝอย มีความแปลกใหม่ โดดเด่น สามารถนำไปปฏิบัติตามได้และนำไปใช้ได้จริง โดยการออกแบบต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน ไม่เคยปรากฏเผยแพร่ หรือลอกเลียนมาจากที่อื่น และต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลชมเชย 5,000 บาท และรางวัล Popular Vote อีก 5,000 บาท ซึ่งกรุงเทพมหานคร จะนำผลงานการออกแบบไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ตกแต่งรถขยะ กทม. เพื่อรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกและทิ้งขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงรณรงค์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ต่อไป

          สำหรับผลการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ดังนี้ รุ่นรถขยะ 2 ตัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.พัชราภา กิ่งนอก ชื่อผลงาน "ครอบครัวแยกก่อน" รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ น.ส.เนรัณฉรา ต่อศรี ชื่อผลงาน "Bangkok 4 colours" รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ด.ช.ภัทรายุทธ ภาคุณ ชื่อผลงาน "ร่วมมือสร้างสรรค์ สู่มหานครที่สดใส" รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.สิริรัช รัตตมณี ชื่อผลงาน "ร่วมใจแยกขยะ สู่กรุงเทพมหานครแห่งความสะอาด" และรางวัล POPULAR VOTE  ได้แก่ น.ส.ยุวพร คำสุนทร ชื่อผลงาน "แยกขยะเริ่มที่บ้านคุณ" ในส่วนของ รุ่นรถขยะ 5 ตัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายศักดา ศรีสมุทรนาค ชื่อผลงาน "ยักษ์ กทม." รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นายฉลอง งามเกิด ชื่อผลงาน "แยกก่อนทิ้ง" รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ น.ส.ธนาพร ผุดผ่องใส ชื่อผลงาน "ทิ้งดี สังคมดี" รางวัลชมเชย ได้แก่ นายธาวิต ฤทธิวิกรม ชื่อผลงาน "ขยะของเรา เล่าอนาคต" และรางวัล POPULAR VOTE ได้แก่ นายศักดา ศรีสมุทรนาค ชื่อผลงาน "ยักษ์ กทม." 

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงชะลอการมอบประกาศเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลออกไปก่อน โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. โทร. 0 2203 2936-7
--------

อัลบั้มภาพ