ยกซากรถคืนทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่จตุจักร

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

 

 

           (10 ก.ย.64) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการยกซากรถเพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงเป็นการคืนทางเท้าและพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชน ณ บริเวณซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ เขตจตุจักร โดยมี กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตจตุจักร ร่วมเคลื่อนย้ายซากรถ 

            พื้นที่เขตจตุจักรมีซากรถที่ต้องทำการเคลื่อนย้ายทั้งหมด 45 คัน ได้เคลื่อนย้ายไปแล้ว 41 คัน เหลืออีก 4 คัน ซึ่งสำนักงานเขตจตุจักรได้ทำการปิดประกาศแจ้งให้เจ้าของรถมาทำการเคลื่อนย้ายซากรถแล้ว สำหรับวันนี้เป็นการเคลื่อนย้ายซากรถจำนวน 2 คัน ที่ครบกำหนดการปิดประกาศแจ้งให้เจ้าของซากรถมาทำการเคลื่อนย้ายซากรถของตนออกจากพื้นที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 แต่ไม่มีเจ้าของซากรถมาทำการเคลื่อนย้ายซากรถ สำนักงานเขตจตุจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ทำการเคลื่อนย้าย ทั้งนี้ในพื้นที่เขตจตุจักรยังเหลือซากรถที่ยังไม่ได้ทำการเคลื่อนย้ายอีก 2 คัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการปิดประกาศแจ้งให้เจ้าของซากรถมาทำการเคลื่อนย้ายซากรถแต่ประกาศดังกล่าวยังไม่ครบกำหนดตามระยะเวลา และยังไม่มีเจ้าของซากรถมาแสดงตน โดยซากรถที่ทำการเคลื่อนย้ายในวันนี้จะนำไปเก็บไว้ที่ศูนย์เก็บซากยานยนต์เขตหนองแขม

 

--------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)