แมคโครสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในภารกิจป้องกันโควิด-19 ของกทม.

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

 

 

            (10 ก.ย.64) นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบวัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ประกอบด้วย ชุดPPE CPE จำนวน 300 ชุด พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 จำนวน 5,300 ชิ้น และอุปกรณ์ทำความสะอาด รวมมูลค่า 128,210 บาท จากนางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้แก่กรุงเทพมหานครนำไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณะ

           ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะนำสิ่งของที่ได้รับส่งมอบให้สำนักงานเขตดอนเมือง หลักสี่ บางเขน และจตุจักร เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงให้เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันประชาชนและตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ

           สำหรับผู้ประสงค์มอบสิ่งของ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 8651 และ 0 2221 2141-69 ต่อ 1280 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อที่สำนักงานเขตพื้นที่