สภา กทม. ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีฯ และขอกันเงินเหลื่อมปี

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 10 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 111 ครั้ง

          (10 ก.ย. 63) นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

          ในที่ประชุม ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีบางรายการที่เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่มีความจำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร

          ที่ประชุมได้มีการอภิปรายใน 2 ญัตติดังกล่าว และมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรายละเอียดโครงการให้คณะกรรมการสามัญ สภากรุงเทพมหานคร จำนวน 11 คณะ ซึ่งควบคุมดูแลแต่ละโครงการพิจารณาและจัดทำรายละเอียดนำเสนอภายในวันที่ 17 ก.ย. 63 เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไป
———————- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ