สภา กทม. ตรวจความเรียบร้อยการให้บริการวัคซีนกลุ่มแรงงาน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 29 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 159 ครั้ง

 

สภา กทม. ตรวจความเรียบร้อยการให้บริการวัคซีนกลุ่มแรงงาน

            (29 มิ.ย.64) พล.ต.ต. ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 สภากทม. ลงพื้นที่ติดตามการให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มแรงงานตามนโยบายของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ในทุกพื้นที่ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย และ50 สำนักงานเขต ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับในวันนี้เป็นการติดตามการให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยงในไซต์งานก่อสร้างพื้นที่เขตคลองเตย กว่า 1,500 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับแรงงาน 

           พล.ต.ต.ประสพโชค กล่าวว่า คณะกรรมการวิสามัญ ฯ แก้ไขสถานการณ์โควิด-19 สภา กทม. ได้จัดตั้งเครือข่ายปั่นสุขสู้ภัยโควิด เศรษฐกิจพัฒนา ซึ่งเป็นเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิบัติ เพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั่วประเทศ มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีการจ้างแรงงานมากกว่า 3 ล้านคน การฉีดวัคซีนในครั้งนี้จะเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับแรงงาน รวมทั้งทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งในกลุ่มแรงงานและประชาชนโดยทั่วไปด้วย

 

------------------------(ปชส. สภากทม.)

 

 

อัลบั้มภาพ