ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการออกแบบงานต้นฉบับ (Artwork) และผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 3 ก.ย. 2564 375 KB 111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2564 372 KB 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, วัสดุไฟฟ้า, วัสดุประชาสัมพันธ์ และวัสดุงานบ้าน จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2564 397 KB 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์การประชาสัมพันธ์ภาพรวมการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 2564 363 KB 114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 11 ส.ค. 2564 407 KB 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2564 89 KB 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ INKJET ยี่ห้อ Mimaki รุ่น CJV 30-160 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2564 380 KB 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2564 414 KB 148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 2564 335 KB 144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 2564 79 KB 128