ไทยร่วมใจ แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ สารสนเทศ | 26 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 2,700 ครั้ง

ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

สำหรับคิวเดิมวันที่ 7-25 มิ.ย. 64 

สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ณ 25 จุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ผ่านระบบลงทะเบียน "ไทยร่วมใจ" ดังนี้

  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 7-9 มิ.ย. 64     รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 30 ส.ค. 64
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 10-12 มิ.ย. 64  รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 31 ส.ค. 64
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 13-14 มิ.ย. 64   รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 1 ก.ย. 64
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 22-23 มิ.ย. 64 รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 2 ก.ย. 64
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 24 มิ.ย. 64        รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 3 ก.ย. 64
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 25 มิ.ย. 64        รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 4 ก.ย. 64

ทั้งนี้ โปรดมารับบริการฉีดวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้นัดหมายเท่านั้น สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่  www.ไทยร่วมใจ.com   หรือ  แอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok หรือโทรสายด่วนวัคซีน 1516

อัลบั้มภาพ