Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
มีนบุรี ติดตามการดำเนินงานติดตั้งถังดักไขมันในชุมชน
>>วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายให้นางนิตยา แพร่หลวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ชุมชนรามอินทราเนรมิต ซอยรามอินทรา 86 และชุมชนบางชันพัฒนา ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน ตามโครงการจัดการน้ำเสียของครัวเรือนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน
>> โดยชุมชนรามอินทราเนรมิต ดำเนินการ ติดตั้งถังดักไขมัน เรียบร้อยแล้ว 280 หลังคาเรือน ชุมชน กำหนดจุดรวบรวมไขมัน 10 จุด ชุมชนบางชันพัฒนา ติดตั้งถังดักไขมันเรียบร้อยแล้ว 110 หลังคาเรือน กำหนดจุดรวบรวมไขมัน 8 จุด
>> ทั้งนี้ สำนักงานเขตมีนบุรี โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จะเข้าดำเนินการจัดเก็บไขมันที่จุดรวบรวมไปทิ้งต่อไป เพื่อลดการทิ้งไขมันจากบ้านเรือนสู่แหล่งน้ำ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันรักษาแหล่งน้ำ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และปรับปรุงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะให้ดีขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ภาพ/ข่าว : ทีมงานพัฒนาชุมชนคนเมืองมีน
แชร์ข่าว: