Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
เขตมีนบุรี ทอดผ้าป่า “ขยะสร้างบุญ” เพื่อสหกรณ์ขยะรีไซเคิล 
>> วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ภายใต้แนวคิด “ขยะสร้างบุญ” เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทองชั้น 1 สำนักงานเขตมีนบุรี โดยมีคณะผู้บริหารเขตมีนบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรเขตมีนบุรี ร่วมพิธีฯ
>> ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ มารับซื้อขยะรีไซเคิล ที่รวบรวมมาจากประชาชน โดยรายได้จากการขายวัสดุรีไซเคิล จำนวน 18,465.38 บาท จะนำมาต่อยอด จัดทำโครงการ “ตลาดนัดมือสองต้องชมมีนบุรี” และ “สหกรณ์ขยะรีไซเคิล มีนบุรี”
>> สำนักงานเขตมีนบุรี ดำเนินโครงการสนับสนุนการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด “ขยะสร้างโลก เพื่อสหกรณ์ขยะรีไซเคิล เขตมีนบุรี” โดยการขอรับบริจาคขยะรีไซเคิล มาจัดสร้างเป็น “สหกรณ์ขยะรีไซเคิล” สำหรับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิลกับข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่เขตมีนบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรักสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความร่วมมือในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะจากต้นทางตั้งแต่ในครัวเรือน
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี
แชร์ข่าว: