Flag
Search
Close this search box.
เขตสาทร รณรงค์ป้องกันรับมือฝุ่นละอองจิ๋ว PM2.5😷😷😷😷😷😷😷😷

18 มกราคม 2567นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทรมอบหมายฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้วิธีป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตสาทร โดยแนะนำให้ปฏิบัติ ดังนี้⏩สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง และลดความเสี่ยงจากผลกระทบของฝุ่นละออง PM 2.5 และเชื้อโรคอื่นๆที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้⏩ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และตรวจสอบเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ⏩ ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ⏩ไม่ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่น งดการเผาในที่โล่ง /ลดการจุดธูป-เทียน /ใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัว /งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ จอดรถดับเครื่องยนต์และบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น🔊🔊 ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแบบ Real Time ผ่านทางแอปพลิเคชั่น AirBKK#bmaenvisanteam

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200