Flag
Search
Close this search box.
#ประเวศ “ไม่เทรวม” แยกก่อนทิ้ง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
👉นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้ นายแหวน เพชรตะกั่ว หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลด การคัดแยกขยะและการจัดการขยะจากแหล่งกำเนิดในกลุ่มเป้าหมาย โดยมีกิจกรรมดังนี้
👉1.แนะนำการคัดแยกขยะ ออกเป็น 4 ประเภท ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะเศษอาหาร และขยะอันตราย
👉2.แนะนำการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ตามหลัก 3R Reduce Reuse Recycle
👉3.แนะนำการลด/งด ใช้โฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ใช้ถุงผ้า ปิ่นโต กล่องข้าว แก้วน้ำส่วนตัว
👉4.แนะนำการคัดแยกเศษอาหาร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการ “ไม่เทรวม”
👉5.แนะนำการทิ้งขยะ Covid-19 (หน้ากากอนามัย) ให้ถูกวิธี
👉7. แนะนำการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป
👉8.สนับสนุนถังรองรับมูลฝอย
✨ณ ชุมชนเคหะนคร 3
ชุมชนชะอมนิวัฒน์ 2
ชุมชนเปรมฤทัย 20

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200