Flag
Search
Close this search box.
ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เขตมีนบุรี เดินหน้ามุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด


>>วันนี้ (20 ต.ค.66) เวลา 09.00 น.🙏นายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีเป็นประธานการประชุม📜 คณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เขตมีนบุรี และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตมีนบุรี (ศป.ปส.เขตมีนบุรี) #ครั้งที่1/2567 ณ ห้องประชุมตะเพียนเงิน ชั้น 2 ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี ⛱️


>>เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE เขตมีนบุรี และการดำเนินงานด้านยาเสพติด รวมทั้งร่วมกันวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเสนอความเห็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตมีนบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ✅ พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE ภายในโรงเรียน หน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ ❤️ พร้อมจับมือกันเป็นเครือข่ายต้านยาเสพติดที่เข้มแข็งในการร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างกว้างขวาง เพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากยาเสพติด ☝🏻


>> โดยมีนางนิตยา แพร่หลวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนุบรี คณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี, ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. สังกัด อาชีวศึกษา และสังกัดเอกชน, ผู้แทนสำนักอนามัย, ผู้แทนสำนักการศึกษา, พ.ต.อ. กฤษ ก้อมน้อย ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ผู้แทน สน.ท้องที่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม กว่า 30 หน่วยงาน🌤️ โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น 3 ชุด คือ 1. คณะทำงานด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด✨, 2.คณะทำงานด้านการปราบปราม ควบคุมตัวยา และผู้ค้ายาเสพติด และ 3.คณะทำงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตามช่วยเหลือผู้เสพ ☘️ผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม

#เขตTOBENUMBERONEเขตมีนบุรี

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200